1. praca metodą kodu emocji Wrocław

Emocje… o co tyle hałasu?

Jaka jest Twoja pierwsza reakcja, kiedy ktoś wspomina o emocjach? Czy jest to lekko ironiczny uśmiech? A może myśli typu:
„Co za żenada, czemu ktoś w ogóle o tym mówi…”? Lub coś w stylu: „Słyszałem, ale mnie to nie dotyczy”? A może jesteś osobą, która na co dzień wprawdzie przywiązuje uwagę do tego co czuje, jednak jest zadziwiona swoimi reakcjami w różnych sytuacjach? I zdarza Ci się się ich „nie kontrolować”?

Zachodnia cywilizacja opiera się w głównej mierze na analizie i racjonalności, a emocje zostały w niej zepchnięte na dalszy plan. Są czymś nieistotnym, co warto pominąć, zwłaszcza, kiedy robi się niewygodnie.

Jest to jeden z podstawowych błędów naszego pojmowania rzeczywistości. Emocje, zarówno te łatwe (np. radość, miłość, wdzięczność), jak i te trudne (np. gniew, zniechęcenie, panika) są podstawowym językiem komunikacji między naszym wnętrzem (naszym pierwotnym, „prawdziwym ja”, naszą Duszą), a naszą świadomością. Ta zaś jest odbiciem systemów przekonań umiejscowionych w naszej nieświadomości (pamięci komórkowej) i podświadomości. Emocje łatwe pokazują, czy postępujemy zgodnie ze sobą (na wszystkich poziomach – Dusza, poziom nieświadomy, podświadomy, świadomy). A emocje trudne – czy między którymiś poziomami mamy jakiś konflikt czekający na rozwiązanie.

Jako że trudne emocje są nieprzyjemne, mamy tendencję do ich blokowania poprzez wypieranie, nieprzywiązywanie uwagi, co czujemy. Albo zostawiamy je „na później”. Zaburzony zostaje wówczas naturalny przepływ emocji przez ciało i emocja w nas “utyka”. Po jakimś czasie zapominamy o tej emocji i informacja o niej schodzi do naszej podświadomości. Tam zakorzenia się na dobre i może przyczynić się do powstania chorób fizycznych lub zaburzeń emocjonalnych.

Wszystkie emocje są dobre!

Są cudownym językiem, który w pełni rozumiany i brany pod uwagę prowadzi nas do życia w spełnieniu i równowadze. Wraz z rozwojem swojej inteligencji emocjonalnej z dnia na dzień odczytywanie wiadomości zawartej w ich przekazie staje się prostsze, a problem blokowania emocji zdarza się coraz rzadziej.

Aby zacząć swoją przyjaźń z emocjami zapraszam Cię do zapoznania się z Kodem Emocji®. Metodą, która neutralizuje nasze zablokowane emocje, będące jednym z ogniw naszego zniekształconego spojrzenia na rzeczywistość. Jedną z częstych przyczyn chorób oraz niestabilnych reakcji emocjonalnych.

Praca metodą Kodu Emocji

Kod Emocji® jest to metoda opracowana przez dr Bradley’a Nelsona w latach 90 XX wieku. Początkowo była wsparciem w leczeniu różnego rodzaju chorób fizycznych u pacjentów, którzy zgłaszali się na terapię chiropraktyczną do jego kliniki medycyny holistycznej w Kalifornii. Ponieważ przed wdrożeniem Kodu Emocji® część pacjentów wracała po czasie z nawrotem bólu, dr Nelson zaczął szukać głębiej przyczyny ich dolegliwości. Bazując na dostępnej wiedzy z zakresu medycyny energetycznej, zgłębiając dawne teksty poświęcone tej tematyce i oddając się modlitwie, doszedł do wniosku, że jedną z przyczyn większości chorób fizycznych bądź zaburzeń emocjonalnych są zablokowane emocje. Opracował metodę neutralizowania ich. A przez lata jej praktykowania udostępnił ją szerszemu gronu pod nazwą Kod Emocji®.

 

Praca metodą Kodu Emocji łączy w sobie:

Pracę z tematem, otwarcie się na uzdrawiającą moc miłości i wdzięczności w Polu Serca. Zadawanie pytań o zablokowane emocje bezpośrednio do ciała i sczytywanie jego odpowiedzi na podstawie naukowo potwierdzonych testów mięśniowych. Przewodnictwo Istoty Wyższej podczas całego procesu. Pracę z intencją oraz neutralizowanie zablokowanych emocji poprzez wykorzystanie wiedzy z zakresu fizyki kwantowej i systemu meridianów.

 

Praca metodą Kodu emocji – sesja krok po kroku

  1. Ustalenie tematu pracy
  2. Wejście w Pole Serca
  3. Namierzanie zablokowanej emocji poprzez pracę z testem mięśniowym 
  4. Odblokowanie pojedynczej emocji**
  5. Podziękowanie za Przewodnictwo i zerwanie zdalnego połączenia

 

** Powtarzamy kroki 4 i 5 do momentu aż ciało zdecyduje o zakończeniu sesji (odblokuje 5 ̶ 10 emocji) lub do świadomej decyzji klienta

 

Fakty naukowe – czyli jak to naprawdę działa?

 

Praca metodą Kodu Emocji a fizyka kwantowa

Jeśli chodzi o budulec wszechświata, to większość z nas skończyła swoją szkolną edukację z fizyki na etapie atomu, który buduje materię. I informacji, że w jego skład wchodzą protony, neutrony i elektrony. Badania z zakresu fizyki kwantowej dostarczają nam kolejnych informacji. Gdy spojrzeć głębiej, w części składowe atomu, okazuje się, że zbudowane one są z drgających na różnych częstotliwościach jednostek energii.

To właśnie energia jest podstawową jednostką strukturalną wszechświata. To z niej powstają atomy i molekuły. To z jaką częstotliwością drga energia prowadzi do produktu końcowego w postaci materii widzialnej. Albo zjawisk niewidzialnych (np. fale radiowe, promieniowanie rentgenowskie, myśli, przekonania, ciepło). Cokolwiek teraz przyjdzie Ci do głowy, to u samych podstaw jest to energia.

Emocje to również forma energii.

Emocje wytwarzane przez różne organy naszego ciała (nie tylko przez mózg lub serce jak dotąd sądzono). Te o wysokich wibracjach (np. zadowolenie, spokój) są kompatybilne z nami i odczuwamy je jako przyjemne. Natomiast te o niskich wibracjach (np. gniew, strach) już takie nie są.  Co prawda niosą ze sobą ważną informację, że gdzieś w nas jest konflikt, ale odczuwamy je jako nieprzyjemne.

 

Praca metodą Kodu Emocji – Pole Serca

Dr A. Armour udowodnił, że serce ma złożony układ nerwowy, w skład którego wchodzi 40 000 komórek neuronowych, tworzących tzw. „mózg serca”. A dr Ming He-Huang potwierdził, że następuje ciągła komunikacja na drodze serce-mózg.

Co więcej, wiemy również, że serce zapisuje wszystkie nasze przeżycia. Pracując Kodem Emocji® wchodzimy w Pole Serca (2). Następuje to dzięki wyciszeniu świadomego umysłu. Osiągamy ten stan poprzez uspokojenie myśli, relaksację ciała za pomocą oddechu, skupienie uwagi na miłości i wdzięczności.  Również prośbą o przewodnictwo Istoty Wyższej z intencją, że wszystko o co prosimy, ma na celu nasze najwyższe dobro.

Według fizyki kwantowej intencja ma moc sprawczą, a według słów biblijnych – „Proście, a będzie Wam dane” (Mt, 7, 7).

 

 

Test kinezjologiczny (mięśniowy) – namierzanie emocji (4)

Pierwszy raz wykorzystany był klinicznie w 1964 roku, przez G. Goodheart’a twórcy podwalin kinezjologii stosowanej. Jego następcy rozwijali możliwości zastosowania testu mięśniowego w innych obszarach medycyny.

Test mięśniowy to biologiczna reakcja mięśnia na zadany bodziec. Dzięki niemu uzyskujemy odpowiedzi bezpośrednio z ciała/podświadomości, omijając świadomość, która jest już tylko przefiltrowaną interpretacją tego, co się w nas dzieje. Upraszczając: zadając pytanie do podświadomości o określoną rzecz:

–  mocna odpowiedź mięśniowa odczytywana jest jako prawda (informacja zgodna z obecnym stanem Klienta). 

– słaba odpowiedź mięśniowa jest odczytywana jako nieprawda (informacja niezgodna z obecnym stanem klienta).

 

Praca metodą Kodu Emocji – system meridianów – odblokowanie emocji (5)

Do odblokowania emocji wykorzystujemy system meridianów – kanałów energetycznych będących naturalną częścią ludzkiej fizyczności. Tak jak mamy układ krążenia dla obiegu krwi, tak jak mamy układ limfatyczny dla obiegu limfy, tak każdy z nas posiada układ energetyczny dla obiegu energii w naszym ciele. System ten znany jest już od 5 tysięcy lat i używany w medycynie chińskiej.

W latach 30 XX wieku jego istnienie potwierdzono naukowo. Dokonały to badania nad bioelektrycznością człowieka oraz z użyciem radioaktywnego izotopu i punktów akupunkturowych. Odblokowanie emocji następuje dzięki połączeniu siły intencji (chęci zneutralizownia szkodzącego nam ładunku energetycznego). Wzbudzeniu w sobie wdzięczności i miłości. Wiary, że proces się uda oraz fizycznego usunięcia energii z meridianu zarządzającego.